HORSTER MANNENKOOR
maandag, 18 december 2017

Koorfoto2017

 

Welkom op de website van het Horster Mannenkoor. Een koor met een rijke historie maar zeker ook een hedendaags koor met een eigen identiteit.
Op deze website wil het Horster Mannenkoor een impressie geven van de historie, de muzikaliteit en de prestaties van het koor. Het Horster Mannenkoor wordt alom gerespecteerd om de veelzijdigheid van haar repertoire welk bestaat uit een scala van werken uit de gehele muziekgeschiedenis. Daarnaast zijn muzikaliteit en koorklank vaak geprezen eigenschappen van het koor. Het Horster Mannenkoor is sinds 1998 gepromoveerd naar de A-klasse.

In Zuid-Nederland en vooral in Limburg hebben fanfares, harmoniën, koren en andere culturele verenigingen al enkele eeuwen een belangrijke taak in het maatschappelijke gebeuren.
Ook het Horster Mannenkoor vervult deze taak al bijna 120 jaar met verve. Daarbij is het doel: het bevorderen van de mannenkoorzang. Het koor is trots op haar verleden, op de plaats die het heeft verworven in de Horster gemeenschap. De verenigingsband en de saamhorigheid die het koor door al die jaren heen kenmerkten, hebben, samen met de wil om te presteren, geleid tot erkenning in binnen en buitenland.

Op dit moment telt het koor zo'n 48 leden, waarvan 43 actieve zangers.
Repetitie elke dinsdag in café-zalencentrum "De leste Geulde", Noordsingel 75, 5961 XW Horst.

Bewaren

Bewaren