HORSTER MANNENKOOR
dinsdag, februari 20, 2018

 

youtube logo klein

Historie van het Horster Mannenkoor

Het was op 9 november 1894 dat een 40-tal zangersvrienden in Café Haegens te Horst zich verzamelden voor de oprichting van een zangvereniging met de naam "Horster Mannenkoor". Met als dirigent de onderwijzer Jan Mathijs Hoffmans.

Al vrij snel na de oprichting kon men in het Venloosch Weekblad lezen:

"Uit Horst meldt men ons: Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat de voor eenigen tijd alhier opgerichte liedertafel 'Horster Mannenkoor' flink vooruit gaat, dankzij den onvermoeiden ijver van den directeur den heer Hoffmans en de heeren leden van het bestuur. De wekelijksche repetities, welke des Dinsdags en Vrijdags steeds worden gehouden, worden door alle zich tot medewerking aangegeven jongelieden flink bijgewoond..."

Inmiddels bereidt het koor zich voor op de viering van het 125-jarig bestaan in 2019.

Het voert te ver om, terugkijkend op die lange periode, alle hoogtepunten van het koor hier op te sommen. Wij beperken ons dan ook tot enkele interessante en voor het koor soms zeer belangrijke gebeurtenissen.