HORSTER MANNENKOOR
maandag, 18 december 2017

Leden
Helaas is tijdens De Tweede Wereld Oorlog een groot gedeelte van het archief verloren gegaan, onder meer de ledenadministratie. Uit de periode daarna kan het ledenbestand vrij goed in beeld gebracht worden. Na 1945 is het ledental uitgegroeid van ongeveer 50 tot bijna 100. In het begin van de jaren negentig telde het koor 82 actieve zangers, met daarnaast 15 niet actieve leden. Momenteel telt de ledenlijst: 65 actieve zangers, 1 dirigent en 10 niet-actieve leden waaronder een erelid.

In diezelfde periode heeft er een enorm verschuiving in de gemiddelde leeftijd plaatsgevonden. In vroegere tijden traden, de meeste zangers reeds op hun achttiende toe tot het koor; tegenwoordig gebeurt dit veelal op een duidelijk latere leeftijd, tussen de veertig en vijftig jaar. De vergrijzing in de koren is een bekend fenomeen in binnen- en buitenland. Ongetwijfeld is de veelheid van mogelijkheden om de grotere hoeveelheid aan vrije tijd op een ander wijze in te vullen dan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, hieraan debet. Jongere mannen zijn, meer dan vroeger, bezig met carriëre maken, met hun gezin, met sportactiviteiten, met het eigen huis, met vakanties enz. Op een latere leeftijd kiest menigeen voor een wat meer rustige ontspanning. Het zingen bij een koor met een wekelijkse repetitie, met na afloop een praatje en een glaasje trekt gelukkig nog steeds veertigers aan. Dat geldt ook voor het Horster Mannenkoor, gelet op de toetreding van telkens een aantal leden gedurende de afgelopen jaren.