HORSTER MANNENKOOR
maandag, 18 december 2017

Caeciliafeest
Bij het aanhalen van een aantal momenten en sfeerbeelden uit de historie mag beslist niet onvermeld blijven het jaarlijkse Caeciliafeest van het koor. De naam van dit feest is ontleend aan St. Caecilia, de patroonheilige van de koorzang; het wordt jaarlijks in de maand november gehouden. Aanvankelijk alleen toegankelijk voor de koorleden, maar sinds 1948 mogen de dames de heren vergezellen. Voor die tijd een emancipatiegebaar van jewelste.

Traditiegetrouw luistert het koor, voorafgaande aan het feestelijk gebeuren, een H. Mis op in een van de parochiekerken van Horst. Aansluitend begint het feest - eveneens traditiegetrouw - met een heerlijke warme maaltijd, bestaande uit stampot van boerenkool geflankeerd door braadworst, jus en mosterd. Bekend zijn de verhalen uit vroegere tijden, waarbij, als soort wedstrijdelement werd gestreden om de eer wie de meeste braadworst kon verorberen. De wedstrijd is verdwenen, maar voor een metertje worst schrikken diverse leden nog niet terug.

Na deze "volledige maaltijd" gaan de tafels en stoelen aan de kant. Quickstep, tango, wals, twist, polka en rock houden de danslustigen op de vloer. Tussen door voeren leden sketches op, waarin bijzondere gebeurtenissen uit het afgelopen jaar op amusante wijze op de korrel worden genomen. Dat dit heel vaak zingend gebeurt zal niemand verbazen.

Zijn er in dat voorbije jaar ook leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van het koor, dan worden zij, zo mogelijk samen met hun partner gehuldigd. Ook al gaat het feest door tot in de kleine uurtjes, elk jaar weer wordt er door de leden en hun partners uitgekeken naar deze gezellige en sfeervolle avond.