HORSTER MANNENKOOR
maandag, 18 december 2017

Naar het buitenland
Concertreizen naar het buitenland lopen als een rode draad door de geschiedenis van het Horster Mannenkoor. Zij vormden steeds voor een extra stimulans om het repertoire te vernieuwen en uit te breiden. Voor een aantal zangers ook de prikkel om ook lid te worden. In de totale bestaansperiode van het Horster Mannenkoor gaven buitenlandse concerten steeds weer een extra dimensie aan het zingen binnen het koor. In de vroegste bestaansperiode beperkte het buitenlandse optreden zich voornamelijk tot ééndaagse uitvoeringen in de grensregio van België en Duitsland. De eerste méérdaagse reis naar het buitenland werd pas in 1922 ondernomen. Via Willich, waar een Eeuwfeest van een zustervereniging werd opgeluisterd, ging men de volgend dag naar Koblenz.

De afgelopen 35 jaar is het koor regelmatig in het buitenland opgetreden.
Als hoogtepunten zijn te vermelden: de deelname -- tweemaal -- aan de "Europäische Chortage" in Bremen, een concertreis naar Brugge in België en naar Eisenach in het voormalige Oost-Duitsland. De meerdaagse reis bracht het koor in 2001 naar Tsjechië. In Mei 2005 ging de reis naar Galway in Ierland terwijl in 2008 naar Slovenië koers werd gezet. In 2011 nam het Horster Mannenkoor tijdens de concertreis naar Duitsland deel aan het Festival in Lindenholzhausen. De vijf ingestudeerde werken werden door een internationale jury beoordeeld. Het Horster Mannenkoor behaalde het 'Zertifikat in Bronze', een resultaat waar het koor trots op mag zijn. In 2014 ging de reis naar Ieper in Belgie, waar onder andere bij de indrukwekkende dagelijkse ceremonie ter herdenking van de tweede wereldoorlog is opgetreden.