HORSTER MANNENKOOR
dinsdag, februari 20, 2018

 

youtube logo klein

Repertoire van ons koor

De lange historie van het Horster Mannenkoor, inmiddels ruim 115 jaar, heeft uiteraard zijn weerslag op het totale repertoire van het koor uit al die jaren. De liederenlijst kent in totaal ruim 350 werken. Het spreekt voor zich dat het merendeel van het repertoire heden ten dage niet meer wordt gezongen. Als koor moet je immers met de tijd meegaan, vernieuwen. Dat geldt zeker voor de muziek die je ten gehore brengt.
Bij de keuze van nieuwe werken begeven wij ons waar mogelijk op de nieuwste paden binnen de mannenkoorzang. Daarbij kiezen we als amateurkoor niet de gemakkelijkste weg en leggen de muzikale lat vrij hoog. Dat maakt het voor ons mogelijk een sterke positie te behouden in de hoogste klasse van de Nederlandse mannenkoorzang. Bovendien blijft het op die manier voor dirigent en leden een gezonde uitdaging om de grenzen van ons muzikale kunnen in positieve zin op te zoeken.

Variatie in het repertoire aanbod is vanzelfsprekend zeer belangrijk. Niet alleen voor een evenwichtig programma bij concerten, voor elk wat wils, maar ook voor de nodige afwisseling tijdens de wekelijkse repetitieavonden.
Naast het instuderen en uitvoeren van werken met een technisch hoog muzikaal niveau krijgen werken uit het lichtere genre de nodige aandacht. Dit deel van de liederenschat is onmisbaar voor bijzondere concerten, spontane serenades, feesten en... om zo maar eens te zingen.

Naast profane, wereldlijke muziek, kent ons repertoire ook religieuze werken. Ook dat is een onmisbaar deel van het gehele oeuvre.
Enkele keren per jaar luistert het koor een bijzondere Eucharistieviering op of verleent medewerking aan diensten of gebeurtenissen waar religieuze werken passend zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de jaarlijks terugkerende bijdrage van het koor aan de Nationale Dodenherdenking op 4 mei in een van de kerken te Horst.

Alle werken worden door ons koor a capella uitgevoerd, zonder instrumentale begeleiding. Alleen bij speciale gelegenheden zoals, jubileumconcerten, een bijzondere hoogmis, valt de keuze wel eens op werken waarbij een of meerdere composities met vocale en instrumentale klanken samen getoonzet zijn.

Op 4 oktober 2003 heeft het Horster Mannenkoor haar eerste CD gepresenteerd.
Deze muziekdrager geeft een goede doorsnede van het hedendaagse repertoire van het koor. Op de CD hoort u twaalf liederen, verschillend van karakter, van klankkleur en stroming. De werken zijn hieronder genoemd met vermelding van de betreffende componist.In 2007 heeft het Horster Mannenkoor een kerst Cd gemaakt met daarop het oudst bekende t/m hedendaagse (profane) kerstliederen.

Nadere informatie over deze Cd's vindt u hier.