Menu Sluiten

Ons Repertoire

Bij de keuze van nieuwe werken begeven wij ons waar mogelijk op de nieuwste paden binnen de mannenkoorzang. Daarbij kiezen we niet de gemakkelijkste weg en leggen de muzikale lat vrij hoog. Dat maakt het voor ons mogelijk een sterke positie te behouden in de hoogste klasse van de Nederlandse mannenkoorzang. Bovendien blijft het op die manier voor dirigent en leden een gezonde uitdaging om de grenzen van ons muzikale kunnen in positieve zin op te zoeken.

Variatie in het repertoire aanbod is vanzelfsprekend zeer belangrijk. Niet alleen voor een evenwichtig programma bij concerten, maar ook voor de nodige afwisseling tijdens de wekelijkse repetitieavonden. 
Naast het instuderen en uitvoeren van werken met een technisch hoog muzikaal niveau krijgen ook werken uit het lichtere genre aandacht. Bijna alle werken worden door ons koor a capella uitgevoerd, zonder instrumentale begeleiding. 

Het Horster Mannenkoor geeft acte de présence bij bijzondere concerten (zoals de Nationale Dodenherdenking op 4 mei), spontane serenades, feesten en… om zo maar eens te zingen.