Menu Sluiten

Beschermvrouwe

Ria Oomen-Ruijten, onze Beschermvrouwe

Op 12 november 2004, tijdens het
Galaconcert t.g.v. het 110-jarig bestaan van het Horster Mannenkoor, werd Ria
Oomen geïnstalleerd als beschermvrouwe van het koor.

Haar inauguratierede luidde als
volgt:

Europese
noten op de zang

Het verzoek om me als
beschermvrouwe te verbinden aan het Horster Mannenkoor heb ik, na enkele
gesprekken, met genoegen aanvaard.

Horst is een gemeente met
vele kernen en hechte gemeenschappen, met talrijke bloeiende verenigingen en
met mensen waarvoor ik grote waardering koester. 

Muziek en zang hebben, zeker
ook in hun onderlinge samenhang, betekenis in onze maatschappij. Denk
bijvoorbeeld aan de volksliederen. Ook Europa heeft een eigen volkslied: een
gedeelte uit de negende symfonie van Beethoven, door hem in 1823 gecomponeerd.
Hoe jong de EU ook is, we hebben dus een oud volkslied.

Als u het mij vraagt, is
dit lied een sterk symbool, dat zijn kracht ontleent aan de fraaie muziek, maar
ook aan de tekst. Beethoven gebruikte het door Friedrich von Schiller
geschreven gedicht “Ode an die Freude” waarin een ideaalbeeld wordt
geschetst van de samenleving: “Alle Menschen werden Brüder”.

Het lied vertolkt, in de
universele taal van de muziek, de idealen van vrijheid, vrede en solidariteit
waarvoor Europa staat.

Het Horster Mannenkoor is eigenlijk
altijd al heel Europees bezig geweest. Een goed voorbeeld vormt de CD uit 2003:
die bevat liederen van tekstschrijvers en componisten uit diverse delen van
Europa. De band met Europa is dus aanwezig en ik kom die binding als
beschermvrouwe graag versterken!

Ria Oomen-Ruijten was
gedurende vele jaren lid van het Europees Parlement en is sinds 9 juni 2015 lid
van de senaat (Eerste Kamer).

U vindt
verdere informatie op 
www.riaoomen.nl