Menu Sluiten

Een Rijke Historie

Het was op 9 november 1894 dat een 40-tal zangersvrienden in Café Haegens te Horst zich verzamelden voor de oprichting van een zangvereniging met de naam ‘Horster Mannenkoor’ en met als dirigent de onderwijzer Jan Mathijs Hoffmans. Al vrij snel na de oprichting kon men in het Venloosch Weekblad lezen: “Uit Horst meldt men ons: Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat de voor eenigen tijd alhier opgerichte liedertafel ‘Horster Mannenkoor’ flink vooruit gaat, dankzij den onvermoeiden ijver van den directeur den heer Hoffmans en de heeren leden van het bestuur. De wekelijksche repetities, welke des Dinsdags en Vrijdags steeds worden gehouden, worden door alle zich tot medewerking aangegeven jongelieden flink bijgewoond…”

Inmiddels staat het koor al bijna (in 2024) voor zijn 130-jarig bestaansfeest. Het gaat te ver om terugkijkend op die lange periode alle hoogte- en dieptepunten van het koor hier weer te geven. Wij beperken ons dan ook tot enkele interessante en voor het koor soms bepalende feiten en sfeerbeelden.

In vroegere tijden naast zang ook komische voordrachten en toneel
Zoals tegenwoordig bij bijna elk koor draait alles om de zang. Hoe anders was dat bij het Horster Mannenkoor in vroegere jaren. Weliswaar stond de zang wel voorop maar concerten werden meestal gecombineerd met komische voordrachten en toneel door leden van het koor. Vrouwen (van koorleden) mochten niet meespelen zodat de vrouwenpartijen werden verzorgd door tenoren! De belangstelling voor deze concerten was in de jaren voor de 2e wereldoorlog zeer groot en de uitvoeringen trokken dan ook volle zalen. Was dit vanwege de zang of toch vooral vanwege de komische voordrachten en toneel?

Vooral sinds medio de vorige eeuw manifesteert zich bij het koor steeds meer het streven om een hoge muzikale kwaliteit te bereiken en te behouden. De belangstelling vanuit het koor voor deelname aan korenfestivals (concoursen) op nationaal en internationaal niveau neemt vanaf die periode al langer hoe meer toe. Bij een groot aantal van die gelegenheden heeft het koor – al vele jaren uitkomend in de hoogste klasse van de Nederlandse mannenkoorzang – zich qua muzikale prestatie dan ook graag laten meten aan andere mannenkoren. Zeer onlangs nl. in september j.l. (met een provinciale voorronde in oktober 2002) heeft het Horster Mannenkoor zijn positie in de hoogste klasse van de mannenkoorzang bevestigd gezien met een uitstekende 4e plaats op het landelijk jubileum-korenfestival te Zutphen van het Koninklijk Nederlandse Zangersverbond.